Νομική εξειδίκευση

Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Η μακρόχρονη δικηγορική εμπειρία του δικηγόρου Αντώνη Νεδελκόπουλου, η οποία θεμελιώνεται σε μία πορεία άριστων προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, του παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξειδικευμένες, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας των φυσικών και νομικών προσώπων.
tax
architecture-building-concrete-327482

Δίκαιο Δημοσίων Έργων

Η ενασχόληση του δικηγόρου Αντώνη Νεδελκόπουλου στο πεδίο των Δημοσίων Έργων βασισμένη σε άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο και το ενδιαφέρον του για τον τομέα αυτόν συνετέλεσαν ώστε από το έτος 1998 μέχρι και σήμερα να του ανατεθούν υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Οικογενειακό Δίκαιο

Ο δικηγόρος Αντώνης Νεδελκόπουλος έχει απασχοληθεί με δεκάδες υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σχετιζόμενες με τους ευαίσθητους τομείς του διαζυγίου, της διατροφής και της επιμέλειας ανήλικων τέκνων κ.λ.π., τομείς που απαιτούν αφοσίωση, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα.
black-and-white-child-connected-265702
akiniti periousia

Ακίνητη περιουσία

Το δικηγορικό και συμβολαιογραφικό μας γραφείο προσφέρουν περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την απόκτηση, κατασκευή και χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας.