Σχετικά με εμάς
Το Δικηγορικό γραφείο Αντώνης Νεδελκόπουλος & Συνεργάτες λειτουργώντας σε άμεση συνεργασία με το Συμβολαιογραφικό Γραφείο της Ελένης Ιωσηφίδου συνδιάζει εμπειρία και εξειδίκευση και προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες βασιζόμενες σε εμβριθείς γνώσεις στην άσκηση δικηγορείας από το έτος 1982.

Οι προσφερόμενες δικηγορικές υπηρεσίες μας, απαντούν στα πλέον περίπλοκα νομικά προβλήματα, ενώ ο κυριότερος στόχος μας είναι οι ταχύτερες και οι πλέον αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών μας, λαμβάνοντας σαφώς υπόψη το χρόνο, αλλά και την αμοιβή που οι ίδιοι διαθέτουν.

Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Η μακρόχρονη δικηγορική εμπειρία του δικηγόρου Αντώνη Νεδελκόπουλου, η οποία θεμελιώνεται σε μία πορεία άριστων προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, του παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει εξειδικευμένες, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας των φυσικών και νομικών προσώπων.

Ακίνητη Περιουσία

Ο δικηγόρος Αντώνης Νεδελκόπουλος, σε συνεργασία με τη συμβολαιογράφο Ελένη Ιωσηφίδου, έχουν τη δυνατότητα και τα εχέγγυα να προσφέρουν περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την αγορά, πώληση, κατασκευή, χρηματοδότηση και φορολογία ακίνητης περιουσίας και είναι σε θέση να ενημερώσουν πλήρως τους πελάτες τους και να αναλάβουν όλες τις πτυχές και τη διαδικασία σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα: Με τον έλεγχο των τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Με την έκδοση των κατάλληλων αδειών σε παραμεθόριες περιοχές. Με το νόμιμο φορολογικό σχεδιασμό των πράξεων μεταβίβασης. Με την αντιμετώπιση θεμάτων που εμπλέκονται δασικές εκτάσεις. Με την διαπραγμάτευση της τιμής πώλησης - αγοράς, αλλά και των λοιπών όρων μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Με την πολεοδομική έρευνα των ακινήτων. Με την κατάλληλη και άψογη προετοιμασία του συμβολαιογραφικού συμβολαίου. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας. Με τα ζητήματα μισθώσεων της ακίνητης περιουσίας. Με όλη τη γκάμα των ζητημάτων έξωσης των χρηστών ακινήτων. Με ζητήματα και προβλήματα εργολαβίας ακινήτων. Με ζητήματα γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών και διαθηκών. Με τα ζητήματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σε αλλοδαπούς είτε χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός αυτής. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για θέματα Ακίνητης Περιουσίας. Καλέστε στο 2310 - 285049, 282952, 6972 - 552264 προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά.

Δίκαιο Δημοσίων Έργων

Η ενασχόληση του δικηγόρου Αντώνη Νεδελκόπουλου στο πεδίο των Δημοσίων Έργων βασισμένη σε άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο και το ενδιαφέρον του για τον τομέα αυτόν συνετέλεσαν ώστε από το έτος 1998 μέχρι και σήμερα να του ανατεθούν υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εγνατία Οδός ΑΕ».

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις που αφορούν στην οικογένεια με την ευρεία έννοια και ειδικότερα τη μνηστεία, το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, τη συγγένεια, το διαζύγιο (συναινετικό και κατ’ αντιδικία), τη διατροφή, τις σχέσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία, τη δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π. και συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του ατόμου, την προσωπικότητά του και την περιουσία του (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου). Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνονται τόσο στο Σύνταγμα (21§1), όσο και σε πολλές διεθνείς συμβάσεις έχει υπογράψει και επικυρώσει η Ελλάδα. Το πλέγμα του Οικογενειακού Δικαίου διέπεται από βασικές αρχές όπως: η αρχή της ισότητας, η αρχή της προστασίας της οικογένειας και του γάμου, η αρχή της μέριμνας ανίκανων για δικαιοπραξία και η αρχή του κλειστού αριθμού, υπό την έννοια ότι οι θεσμοί του τομέα αυτού είναι αριθμητικά περιορισμένοι και δεν επιτρέπεται στην ιδιωτική βούληση να δημιουργήσει άλλους. Τα δικαιώματα που περικλείονται στο πεδίο αυτό μεταβάλουν (διαπλάθουν) νομικά την προσωπική κατάσταση των εμπλεκομένων και επέρχονται αποκλειστικά με δικαστική απόφαση από τα αρμόδια δικαστήρια. Ο δικηγόρος Αντώνης Νεδελκόπουλος έχει απασχοληθεί με δεκάδες υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σχετιζόμενες με τους ευαίσθητους τομείς του διαζυγίου, της διατροφής και της επιμέλειας ανήλικων τέκνων κ.λ.π., τομείς που απαιτούν αφοσίωση, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές με ευαισθησία και περιεκτική προσέγγιση, αναλύοντας τις επιθυμίες των μερών, σε σχέση με τις νέες κοινωνικές προκλήσεις, επιδιώκοντας συναινετικές λύσεις και αποφεύγοντας συναισθηματικές και ψυχολογικές συγκρούσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποβούν τραυματικές για τους εμπλεκομένους. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του Οικογενειακού Δικαίου. Καλέστε στο 2310 - 285049, 282952, 6972 - 552264 προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά.