Σχετικά με εμάς

Το Δικηγορικό γραφείο Αντώνης Νεδελκόπουλος & Συνεργάτες λειτουργώντας σε άμεση συνεργασία με το Συμβολαιογραφικό Γραφείο της Ελένης Ιωσηφίδου συνδιάζει εμπειρία και εξειδίκευση και προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες βασιζόμενες σε εμβριθείς γνώσεις στην άσκηση δικηγορείας από το έτος 1982.
Οι προσφερόμενες δικηγορικές υπηρεσίες μας, απαντούν στα πλέον περίπλοκα νομικά προβλήματα, ενώ ο κυριότερος στόχος μας είναι οι ταχύτερες και οι πλέον αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών μας, λαμβάνοντας σαφώς υπόψη το χρόνο, αλλά και την αμοιβή που οι ίδιοι διαθέτουν.

Η υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων  του πολίτη (εντολέα πελάτη μας) τόσο έναντι του κράτους, όσο και έναντι των άλλων πολιτών είναι το αντικείμενο του λειτουργήματος μας.

Το δικηγορικό γραφείο μας βασίζεται στην εργατικότητα, διαρκή επιμέλεια και δημιουργικότητα και επεκτείνοντας το αντικείμενο του, θεωρεί υποχρέωσή του έναντι των πελατών του, αλλά και της κοινωνίας, να μελετά τη νομοθεσία και να συμβάλει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων από τις αρχές και το δικαστικό σώμα, υπερασπίζοντας τη ζωή, ελευθερία, αξιοπρέπεια αλλά και την περιουσία τους.

Έχοντας το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου σε δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και εκτός ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού, επιτυγχάνουμε τη συλλογή των απαραίτητων εκείνων στοιχείων που οδηγούν στη σθεναρή υπεράσπιση του εντολέα πελάτη μας και την αίσια έκβαση της υπόθεσής του.

Η σαρακονταετής εμπειρία μας αποτελεί τον κεντρικό  πυλώνα της επαγγελματικής μας δραστηριοποίησης. Η εμπειρία μας αυτή μετουσιώνεται στη δέουσα στρατηγική για την μεθοδευμένη, λεπτομερειακή , αψεγάδιαστη και άκρως επαγγελματική προσέγγιση κάθε υπόθεσης, είτε αυτή φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων είτε εξελιχθεί εκτός αυτών.  Η πολύωρη, επίμονη και πολύπλευρη εργασιακή μας απασχόληση αφιερώνεται στην προετοιμασία και την οργάνωση της υπόθεσης που αναλαμβάνουμε, συγκεντρώνοντας με συνέπεια, οξύνοια, διορατικότητα, ψυχραιμία, επινοητικότητα και εντιμότητα τα απαραίτητα στοιχεία για την εμπεριστατωμένη διαχείριση της, ακόμη και αν χρειαστεί να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να επισκεφτούμε σημεία και τόπους και να εξετάσουμε μάρτυρες και τοπικές αρχές.

Η συναισθηματική φόρτιση των πελατών μας αμβλύνεται και απομακρύνεται από την ασφάλεια που αισθάνονται  και την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ μας.Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί για το  γραφείο μας έναν ακόμη πυλώνα της αντίληψης μας στον επαγγελματικό στίβο.

Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε από τον κ. Νεδελκόπουλο Αντώνη, σαν φυσική συνέπεια και συνέχεια της οικογενειακής παράδοσής του.

Η επαγγελματική του διαδρομή προσδιορίστηκε και από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και από την προσωπικότητά του, με την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση που αναπτύχθηκε και εμπεδώθηκε στην κοινωνία της γενέτειρας πόλης του, την Φλώρινα. Η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος από τον πατέρα του, ο οποίος υπήρξε για σειρά ετών Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, αλλά και η καθημερινή επαφή του με το χώρο της νομικής υπεράσπισης των συμπολιτών του, λειτούργησε   προσανατολιστικά στην επιλογή της κατεύθυνσης των σπουδών του.

Η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ήταν φυσιολογική απόρροια και συνειδητή επιλογή στη μετουσίωση του επαγγελματικού οράματός, αλλά και την μετέπειτα επαγγελματική του εξέλιξη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.
Η ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών με βαθμό πτυχίου Άριστα και των μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με βαθμό πτυχίου Άριστα, ήταν μια φυσιολογική προέκταση της ακαδημαϊκής μόρφωσής του, η οποία ολοκληρώθηκε με τις  μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών στο Διεθνές και Συγκριτικό δίκαιο. Τίτλος πτυχίου: Master of Laws on International and Comparative Law.

Η ακαδημαϊκή μόρφωση και η προσωπική καλλιέργεια, συγχρόνως με την πολύχρονη εμπειρία του κ. Αντώνη Νεδελκόπουλου διασφαλίζουν τα προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα στους πελάτες μας. Σήμερα, το δικηγορικό του γραφείο ειδικεύεται, αλλά δεν περιορίζεται, σε θέματα Δημοσίων έργων, Ευρωπαϊκού Δικαίου, συνδυασμού Εμπορικού και Φορολογικού Δικαίου, θέματα σχετιζόμενα με ακίνητα (εμπράγματο-μισθωτικές σχέσεις), οικογενειακού δικαίου και θέματα συμβάσεων (γενικών και ειδικών όπως καλλιτεχνικών, franchising κ.λπ.).

Είμαστε και θα αγωνιστούμε για να παραμείνουμε ένα ηθικό, διάφανο, εχέμυθο και αποτελεσματικό δικηγορικό γραφείο, με ανθρώπινο και φιλικό πρόσωπο, εστιάζοντας πάντα στην αποτελεσματική υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας είτε είναι μεμονωμένα άτομα, είτε είναι εταιρείες και οργανισμοί.

Για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων μας εφαρμόζουμε μια αρμονική ισορροπία μεταξύ της ακαδημαϊκής θεωρίας και της πολυετούς μας εμπειρίας στην πράξη. Η δεοντολογική συμπεριφορά μας, η οργάνωση, η επιμονή, η συνέπεια, η συνεχής και αδιάκοπη ενημέρωση, συγχρόνως με την προσήλωση μας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσδιορίζουν τον τρόπο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Η συγκέντρωση χρόνου, προσοχής, πόρων και ικανοτήτων για την εδραίωση της θέσης του εντολέα πελάτη μας συμπεριλαμβάνονται στις οργανωτικές μας αξίες, ενώ η προσωπική επαφή με τον πελάτη και  η συνεχής ενημέρωσή του για την σταδιακή εξέλιξη της υπόθεσης του είναι βασική αρχή μας.

Οι πελάτες μας

 • νομικά πρόσωπα
 • φυσικά πρόσωπα
 • νομικά πρόσωπα που εξειδικεύονται στα δημόσια έργα και μελέτες
 • νομικά και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν φορολογικά προβλήματα κάθε είδους
 • φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα
 • νομικά και φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ακίνητα

Γιατί να μας επιλέξετε

Το Δικηγορικό γραφείο μας, εκτός των νομικών γνώσεων που κατέχει, της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης της νομικής ομάδας του και των εξωτερικών συνεργατών του, διαθέτει μεθοδικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς και κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση που του παρέχουν οι γνωριμίες και οι δημόσιες σχέσεις του, ενώ η ακεραιότητα του χαρακτήρα των μελών του γραφείου μας είναι απαράβατος κανόνας.Συγχρόνως με τα παραπάνω, διαθέτουμε ομάδα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών από διάφορους κλάδους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου προς το γραφείο μας και κατ’ επέκταση προς τους πελάτες μας.

Η ομάδα μας διαθέτει:

 • Φοροτεχνικούς
 • Λογιστές
 • Πραγματογνώμονες Ιατρούς
 • Ιατροδικαστές
 • Ψυχολόγους
 • Οικογενειακούς συμβούλους
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Εκτιμητές ακίνητης περιουσίας
 • Κτηματομεσίτες
 • Ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Δικαστικούς επιμελητές
 • Επικοινωνιολόγους
 • Τραπεζικούς
 • Εμπορικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές Προσωπικού
 • Ειδικούς διαπραγματευτές
 Βιογραφικό σημείωμα Αντώνη Νεδελκόπουλου

Ειδικευμένος σε Θέματα Δημοσίων Έργων (Δημοσίου Δικαίου), Ευρωπαϊκού Δικαίου, Φορολογικού Δικαίου, θέματα σχετιζόμενα με ακίνητα (εμπράγματο-μισθωτικές σχέσεις), θέματα οικογενειακού δικαίου και θέματα συμβάσεων (γενικών και ειδικών π.χ. καλλιτεχνικών, franchising). Email:antonios@nedelkopoulos.gr

 

 Βιογραφικό σημείωμα Αντωνίας Νεδελκοπούλου

Νομικές απόψεις της διεθνούς οικονομίας, δίκαιο και οικονομικά σε ρυθμιζόμενες αγορές και βιομηχανίες, δίκαιο ναυτικών ασφαλίσεων, θαλάσσια μεταφορά προϊόντων, ιδιωτικό αεροπορικό δίκαιο, δημόσιο αεροπορικό δίκαιο, οικονομική ενίσχυση αεροσκαφών, δίκαιο του διαστήματος, δίκαιο του διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Email:anedelkopoulou@yahoo.com