Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις που αφορούν στην οικογένεια με την ευρεία έννοια και ειδικότερα τη μνηστεία, το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, τη συγγένεια, το διαζύγιο (συναινετικό και κατ’ αντιδικία), τη διατροφή, τις σχέσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία, τη δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π. και συνδέονται με την προσωπική κατάσταση του ατόμου, την προσωπικότητά του και την περιουσία του (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου).

Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου περιλαμβάνονται τόσο στο Σύνταγμα (21§1), όσο και σε πολλές διεθνείς συμβάσεις έχει υπογράψει και επικυρώσει η Ελλάδα.

Το πλέγμα του Οικογενειακού Δικαίου διέπεται από βασικές αρχές όπως: η αρχή της ισότητας, η αρχή της προστασίας της οικογένειας και του γάμου, η αρχή της μέριμνας ανίκανων για δικαιοπραξία και η αρχή του κλειστού αριθμού, υπό την έννοια ότι οι θεσμοί του τομέα αυτού είναι αριθμητικά περιορισμένοι και δεν επιτρέπεται στην ιδιωτική βούληση να δημιουργήσει άλλους.

Τα δικαιώματα που περικλείονται στο πεδίο αυτό μεταβάλουν  (διαπλάθουν) νομικά την προσωπική κατάσταση των εμπλεκομένων και επέρχονται αποκλειστικά με δικαστική απόφαση από τα αρμόδια δικαστήρια.

Ο δικηγόρος Αντώνης Νεδελκόπουλος έχει απασχοληθεί με δεκάδες υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου σχετιζόμενες με τους ευαίσθητους τομείς του διαζυγίου, της διατροφής και της επιμέλειας ανήλικων τέκνων κ.λ.π., τομείς που απαιτούν αφοσίωση, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα.

Χειρίζεται τις υποθέσεις  αυτές με ευαισθησία και περιεκτική προσέγγιση, αναλύοντας τις επιθυμίες των μερών, σε σχέση με τις νέες κοινωνικές προκλήσεις, επιδιώκοντας συναινετικές λύσεις και αποφεύγοντας συναισθηματικές και ψυχολογικές συγκρούσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποβούν τραυματικές για τους εμπλεκομένους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του Οικογενειακού Δικαίου. Καλέστε στο 2310 – 285049, 282952, 6972 – 552264 προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά.