Δίκαιο Δημοσίων Έργων

Δίκαιο Δημοσίων Έργων

Η ενασχόληση του δικηγόρου Αντώνη Νεδελκόπουλου στο πεδίο των Δημοσίων Έργων βασισμένη σε άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο και το ενδιαφέρον του για τον τομέα αυτόν συνετέλεσαν ώστε  από το έτος 1998 μέχρι και σήμερα να του ανατεθούν υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εγνατία Οδός ΑΕ», δηλαδή της εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με Δημόσια Έργα και στην οποία το Ελληνικό κράτος ανάθεσε το δύσκολο και επίπονο έργο της κατασκευής, συντήρησης και εκμετάλλευσης του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της.  Η Εγνατία Οδός αποτελεί έναν  οδικό άξονα 1.500 περίπου χιλιομέτρων που συνδέει δύο ηπείρους, ξεκινά από την Ηγουμενίτσα και καταλήγει στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, στα σύνορα με την Τουρκία.

Το ειδικότερο αντικείμενο των Δημοσίων Έργων στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει δεκάδες υποθέσεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά τα περίπλοκα προβλήματα που ανακύπτουν τόσο στο προσυμβατικό, όσο και στο μετασυμβατικό στάδιο της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η διακήρυξη, τα τεύχη των διαγωνισμών, η διαδικασία επιλογής του αναδόχου, οι ενστάσεις και οι αιτήσεις θεραπείας, οι εγγυητικές επιστολές, οι συμβάσεις έργων και μελετών, οι ποινικές ρήτρες, η διοίκηση και επίβλεψη του έργου, οι υποχρεώσεις του αναδόχου, οι συμπράξεις στις μελέτες, η υποκατάσταση του αναδόχου, το εργολαβικό αντάλλαγμα, η διαδικασία παραλαβής του δημοσίου έργου, η έκπτωση του αναδόχου, η διάλυση της σύμβασης, οι προσφυγές, οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι εφέσεις, ο προσυμβατικός έλεγχος ενώπιον των κλιμακίων και των τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι παραχωρήσεις και όλα αυτά πάντοτε σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, είναι μερικά μόνον από τα ιδιαίτερα ζητήματα που έτυχαν μέριμνας και επιτυχούς αντιμετώπισης ενώπιον των  αρμοδίων δικαστηρίων όλης της χώρας.

Η διοικητική σύμβαση ενός Δημοσίου Έργου έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν αυτονόητο, αναγκαίο και συνεχώς διευρυνόμενο μηχανισμό δράσης της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς. Ο δικηγόρος Αντώνης Νεδελκόπουλος με την απαραίτητη πείρα και γνώση που διαθέτει στο πεδίο αυτό, έχει την ευχέρεια, αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο να αντιμετωπίσει, κατά τον ιδανικότερο τρόπο, τα ακανθώδη και ειδικά ζητήματα των  Δημοσίων Έργων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των  Δημοσίων Έργων. Καλέστε στο 2310 – 285049, 282952, 6972 – 552264 προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά.